Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard
Jak uzyskać kartę?

Jak uzyskać kartę URBANCARD?

Aby otrzymać URBANCARD Wrocławską Kartę Miejską należy złożyć wniosek o wydanie karty osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK), w Punktach Obsługi Klienta (POK) lub poprzez stronę internetową https://www.urbancard.pl/wnioski/

Kartę można odebrać wyłącznie osobiście w Biurze Obsługi Klienta (BOK) lub w Punktach Obsługi Klienta (POK) po upływie 5 dni roboczych od daty przyjęcia wniosku.
W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji URBANCARD można również wykonać (nieodpłatnie) w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek złożony za pomocą strony internetowej wymaga osobistego potwierdzenia w BOK przez osobę składającą wniosek, poprzez wylegitymowanie się i złożenie podpisu na wniosku. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie twarzy w formacie JPEG (plik max. do 500 kb)

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)
Tutaj można złożyć wniosek o wydanie URBANCARD, odebrać kartę, kupić bilety, zgłosić reklamację oraz zagubienie lub kradzież karty.

  • ul. Grabiszyńska 9, wejście od ul. Piłsudskiego (przy pl. Legionów) (pn-pt: w godz. 8.00-18.00), nr tel.: 71 341 12 00
  • ul. Prusa 75-79, Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław (pn-czw w godz. 8.00-18.00, pt. w godz. 8.00-16.00)
     


PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (POK)
Tutaj można złożyć wniosek o wydanie URBANCARD, odebrać kartę i kupić bilety.

  • Wrocław, ul. Trzebnicka 31 - punkt przyjmowania płatności w Sieci VIA (czynne od poniedziałku do piątku  w godz.  07.00 – 15.00)
  • Wrocław,  ul. Joannitów 13 (w kasie PKS) czynne codziennie (również w soboty i niedziele) w godz. 6.00 – 22.00
  • Wrocław, ul. Sienkiewicza róg Piastowskiej – kiosk, punkt Lotto  czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00

Karty URBANCARD, dla których wnioski złożone były w placówkach BZWBK bądź w  punkcie przy ul. Gazowej 3 zostały przekazane do BOK URBANCARD przy ul. Grabiszyńskiej 9.
Miejsce złożenia wniosku o wydanie karty jest jednocześnie miejscem jej odbioru.

 

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną listę punktów sprzedaży biletów
Kliknij tutaj aby pobrać i wydrukować wniosek o wydanie URBANCARD
Kliknij tutaj aby złożyć wniosek przez Internet


Osoba pełnoletnia składając wniosek zobowiązana jest do okazania ważnego dowodu tożsamości. Osoba niepełnoletnia, od ukończenia 13 roku życia, może złożyć wniosek samodzielnie, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.
Za osobę niepełnoletnią poniżej 13 roku życia wniosek składają wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni (lub inne osoby posiadające ważne pełnomocnictwo wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego). Osoba składająca wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, poniżej 13 roku życia, zobowiązana jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz jednego z wymienionych ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość reprezentowanej osoby niepełnoletniej: legitymacji szkolnej, dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL lub innego dokumentu wydanego przez instytucje, urzędy i organy do tego upoważnione.