Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard
Impulsy parkingowe na URBANCARD

UWAGA! Konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego parkowanie jest wnoszona opłata!

1. Wsuń kartę do czytnika kart – w wyniku tej operacji nastąpi „wybudzenie” parkomatu.

2. Ustal  kwotę  za pomocą przycisku zwiększającego wartość opłaty – w ten sposób wybierzesz wartość pieniężną opłaty  parkingowej  oraz  czas parkowania. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zwiększającego wartość opłatyn(0,50  PLN lub 2 PLN) oznacza zwiększenie kwoty o 0,50 PLN lub 2 PLN, która jest  automatycznie  przeliczana  na  czas  parkowania.  Uwaga: Przy użyciu Wrocławskiej  Karty  Miejskiej  URBANCARD  można  dokonać dopłaty monetami.

3. Wprowadź za pomocą klawiatury numer rejestracyjny pojazdu, za którego parkowanie chcesz wnieść opłatę – na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer rejestracyjny.

4. Akceptuj operację (zakup biletu) za pomocą przycisku ZATWIERDŹ lub zrezygnuj za pomocą przycisku ANULUJ.
– po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ
nastąpi  zdjęcie z karty zadeklarowanych środków płatniczych, wydruk biletu i wysunięcie karty z  czytnika  kart,  – po naciśnięciu przycisku ANULUJ
nastąpi  zwrot  karty  bez  zmiany  wartości środków oraz zwrot ewentualnie dodatkowo wrzuconych monet.
 
Dodatkowe informacje na ten temat są opublikowane również na stronie operatora: http://wroclaw.spp24.pl/

Jak zdobyć URBANCARD?

URBANCARD– Wrocławska Karta Miejska to wielofunkcyjny nośnik usług i produktów elektronicznych umożliwiający również płacenie za parkowanie pojazdów we Wrocławiu.

Sprzedaż URBANCARD dostosowanych do płatności za parkowanie jest prowadzona na terenie całego miasta w  punktach dystrybucji i doładowań, których wykaz znajduje się tu
Są to karty niespersonalizowane (na okaziciela). Cenę zakupu stanowi kwota, na jaką kupujący zdecyduje się zasilić kartę: od 20 do 300 zł.

Posiadacze imiennych URBANCARD, uprawniających do przejazdów wrocławską komunikacją zbiorową, również mogą w każdym ze wspomnianych punktów utworzyć na karcie portmonetkę  Parkowanie, a następnie zasilić ją wybraną przez siebie kwotą od 20 do 300 zł. Odbywa się to na takich samych zasadach jak  opcje doładowań posiadanej karty w celu korzystania z Roweru Miejskiego, wrocławskiego ZOO czy Wrocławskiego Parku Wodnego.


UWAGA! Ważna informacja dotycząca aktualizacji URBANCARD zasilanych impulsami parkingowymi w okresie od grudnia 2013r. do 30 listopada 2017r.

Uprzejmie  informujemy, że data ważności wszystkich impulsów parkingowych zakodowanych dotychczas na URBANCARD wygasa z dniem 1 grudnia 2017 r.
(zgodnie z Regulaminem określającym zasady wydawania i reklamacji impulsów parkingowych kodowanych na Kartach URBANCARD).
Wszystkie impulsy zakodowane od dnia 02.12.2017 na karcie URBANCARD ważne są do 31.08.2018 r.

Przedłużenie ważności URBANCARD jest konieczne aby móc kontynuować dokonywania płatności za postój w SPP  przy użyciu karty od dnia 2 grudnia 2017r. Zakodowane impulsy nie przepadają, trzeba tylko
przedłużyć okres aktywności  karty na nowy okres trwania umowy. Karty nie przekodowane, a więc nieaktywne – nie będą realizowały płatności od 2 grudnia 2017r.

Aktualizacji ważności impulsów parkingowych na URBANCARD można dokonać:

1/ podczas kolejnego doładowania  impulsów parkingowych na URBANCARD  (zakupione impulsy zsumują się z impulsami zakodowanymi wcześniej na Karcie i wszystkie łącznie będą ważne do dnia 31.08.2018 r.).
aktualny wykaz punktów sprzedaży i doładowań URBANCARD na www.urbancard.pl
Wszystkie impulsy zakodowane od dnia 02.12.2017 na karcie URBANCARD ważne są do 31.08.2018 r.

2/nieodpłatna zmiana daty ważności impulsów parkingowych, które uległy unieważnieniu, bez konieczności doładowania URBANCARD realizowana będzie od dnia 4 grudnia 2017r. w Biurze Obsługi Klienta URBANCARD przy ul. Grabiszyńskiej 9 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00