Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard
Jakie bilety można zakodowac na karcie?

Rodzaje biletów kodowanych na URBANCARD Wrocławskiej Karcie Miejskiej

Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie imiennej URBANCARD   Cena biletów po 1.05.2012r.
7-dniowy imienny, na wszystkie linie N   30,00 zł
7-dniowy imienny, na wszystkie linie U   15,00 zł
30-dniowy imienny, na dwie dowolne linie N   60,00 zł
30-dniowy imienny, na dwie dowolne linie U   30,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie normalne N   90,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie normalne U   45,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie N   98,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie U   49,00 zł
60-dniowy imienny, na wszystkie linie N   180,00 zł
60-dniowy imienny, na wszystkie linie U   90,00 zł
90-dniowy imienny, na wszystkie linie N   240,00 zł
90-dniowy imienny, na wszystkie linie U   120,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na dwie dowolne linie N   194,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na dwie dowolne linie U   97,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na wszystkie linie N   300,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na wszystkie linie U   150,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na dwie dowolne linie N   250,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na dwie dowolne linie U   125,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na wszystkie linie N   370,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na wszystkie linie U   185,00 zł
     
Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie na okaziciela URBANCARD   Cena biletów po 1.05.2012r.
30-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N   170,00 zł
30-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U   85,00 zł
60-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N   310,00 zł
60-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U   155,00 zł
90-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N   430,00 zł
90-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U   215,00 zł

* Bilet Imienny semestralny 4 - miesięczny - uprawniający wskazaną osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach (normalne, pośpieszne, nocne) lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia 1 października do dnia 31 stycznia lub od dnia 1 lutego do dnia 31 Maja.


** Bilet Imienny semestralny 5 - miesięczny - uprawniający wskazaną osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach (normalne, pośpieszne, nocne) lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia 1 września do dnia 31 stycznia lub od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.

 


 
Kliknij tutaj żeby zobaczyć pełną ofertę biletów dostępnych punktach sprzedaży i automatach biletowych