Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard
Rodzaje biletów dostępnych w punktach sprzedaży
Informujemy, że wszystkie bilety:
  • jednorazowe i czasowe kupione przed zmianą cennika przed 1 maja 2012 i nie wykorzystane do 30 kwietnia 2012 oraz
  • jednorazowe kupione przed zmianą cennika od 1 stycznia 2018 r.,
     
są ważne pod warunkiem dokupienia do nich właściwej dopłaty do biletów jednorazowych i czasowych, zgodnie z poniższą tabelą***
 
Aby pobrać aktualny cennik biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej, kliknij TUTAJ
 
Bilety jednorazowe i czasowe:   Cena biletów

Jednorazowy, linie normalne oraz podmiejskie N

 

3,40 zł

Jednorazowy, linie normalne oraz podmiejskie U

 

1,70 zł

Jednorazowy, linie posp. i nocne N

 

3,60 zł

Jednorazowy, linie posp. i nocne U

 

1,80 zł

15-minutowy, na wszystkie linie N

 

2,40 zł

15-minutowy, na wszystkie linie U

 

1,20 zł

30-minutowy, na wszystkie linie N

 

3,00 zł

30-minutowy, na wszystkie linie U

 

1,50 zł

60-minutowy, na wszystkie linie N

 

4,40 zł

60-minutowy, na wszystkie linie U

 

2,20 zł

90-minutowy, na wszystkie linie N

 

6,00 zł

90-minutowy, na wszystkie linie U

 

3,00 zł

24-godzinny, na wszystkie linie N

 

11,00 zł

24-godzinny, na wszystkie linie U

 

5,50 zł

48-godzinny, na wszystkie linie N

 

20,00 zł

48-godzinny, na wszystkie linie U

 

10,00 zł

72-godzinny, na wszystkie linie N

 

26,00 zł

72-godzinny, na wszystkie linie U

 

13,00 zł

168 - godzinny, na wszystkie linie N

 

46,00 zł

168 - godzinny, na wszystkie linie U

 

23,00 zł

Grupowy (do 15 os.) na wszystkie linie, N

 

36,00 zł

Grupowy (do 15 os.) na wszystkie linie, U

 

18,00 zł

     
Dopłaty do biletów papierowych (dopłaty do niewykorzystanych biletów jednorazowych i czasowych kupionych przed 1 maja 2012 oraz biletów jednorazowych kupionych przed 1 stycznia 2018)***   Ceny dopłat

Dopłata do biletu papierowego

 

0,60 zł

Dopłata do biletu papierowego

 

0,40 zł

Dopłata do biletu papierowego

 

0,30 zł

Dopłata do biletu papierowego

 

0,20 zł

     
Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie imiennej URBANCARD:   Ceny

7-dniowy imienny, na wszystkie linie N

 

30,00 zł

7-dniowy imienny, na wszystkie linie U

 

15,00 zł

30-dniowy imienny, na dwie dowolne linie N

 

60,00 zł

30-dniowy imienny, na dwie dowolne linie U

 

30,00 zł

30-dniowy imienny, na wszystkie linie normalne N

 

90,00 zł

30-dniowy imienny, na wszystkie linie normalne U

 

45,00 zł

30-dniowy imienny, na wszystkie linie N

 

98,00 zł

30-dniowy imienny, na wszystkie linie U

 

49,00 zł

60-dniowy imienny, na wszystkie linie N

 

180,00 zł

60-dniowy imienny, na wszystkie linie U

 

90,00 zł

90-dniowy imienny, na wszystkie linie N

 

240,00 zł

90-dniowy imienny, na wszystkie linie U

 

120,00 zł

180-dniowy imienny, na wszystkie linie N

 

420,00 zł

180-dniowy imienny, na wszystkie linie U

 

210,00 zł

365-dniowy imienny, na wszystkie linie N

 

800,00 zł

365-dniowy imienny, na wszystkie linie U

 

400,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na dwie dowolne linie N

 

194,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na dwie dowolne linie U

 

97,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na wszystkie linie N

 

300,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na wszystkie linie U

 

150,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na dwie dowolne linie N

 

250,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na dwie dowolne linie U

 

125,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na wszystkie linie N

 

370,00 zł

Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na wszystkie linie U

 

185,00 zł

     
Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie na okaziciela URBANCARD   Cena biletów po 1.05.2012r.

30-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N

 

170,00 zł

30-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U

 

85,00 zł

60-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N

 

310,00 zł

60-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U

 

155,00 zł

90-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N

 

430,00 zł

90-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U

 

215,00 zł

* Bilet Imienny semestralny 4 - miesięczny - uprawniający wskazaną osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach (normalne, pośpieszne, nocne) lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony o dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w czwartym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.


** Bilet Imienny semestralny 5 - miesięczny - uprawniający wskazaną osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach (normalne, pośpieszne, nocne) lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony o dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca.


*** Dopłaty do biletów jednorazowych i czasowych kupionych przed zmianą cennika przed 1 maja 2012 i nie wykorzystane do 30 kwietnia 2012 oraz bilety jednorazowe kupione przed zmianą cennika przed 1 stycznia 2018, można kupić we wszystkich punktach sprzedaży biletów oraz we wszystkich automatach biletowych funkcjonujących w systemie URBANCARD