Jak kupić bilet telefoniczny Tu kupisz bilety on-line Tu kupisz bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej Wrocław Urbancard
Rodzaje biletów dostępnych w punktach sprzedaży
Informujemy, że wszystkie bilety jednorazowe i czasowe kupione przed zmianą cennika przed 1 maja 2012 i nie wykorzystane do 30 kwietnia 2012 są ważne pod warunkiem dokupienia do nich właściwej dopłaty do biletów jednorazowych i czasowych, zgodnie z poniższą tabelą***
 
Aby pobrać aktualny cennik biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej, kliknij TUTAJ
 
Obecne bilety jednorazowe i czasowe   Cena biletów po 1.05.2012r.
Jednorazowy, linie normalne oraz podmiejskie N   3,00 zł
Jednorazowy, linie normalne oraz podmiejskie U   1,50 zł
Jednorazowy, linie posp. i nocne N   3,20 zł
Jednorazowy, linie posp. i nocne U   1,60 zł
30-minutowy, na wszystkie linie N   3,00 zł
30-minutowy, na wszystkie linie U   1,50 zł
60-minutowy, na wszystkie linie N   4,40 zł
60-minutowy, na wszystkie linie U   2,20 zł
90-minutowy, na wszystkie linie N   6,00 zł
90-minutowy, na wszystkie linie U   3,00 zł
24-godzinny, na wszystkie linie N   11,00 zł
24-godzinny, na wszystkie linie U   5,50 zł
48-godzinny, na wszystkie linie N   20,00 zł
48-godzinny, na wszystkie linie U   10,00 zł
72-godzinny, na wszystkie linie N   26,00 zł
72-godzinny, na wszystkie linie U   13,00 zł
168 - godzinny,na wszystkie linie N   46,00 zł
168 - godzinny, na wszystkie linie U   23,00 zł
     
Dopłaty do biletów jednorazowych i czasowych (dopłaty do niewykorzystanych biletów kupionych przed 1 maja 2012)***   Cena dopłaty po 1.05.2012 r.
Dopłata do biletu: Jednorazowy, linie norm. w granicach miasta N - 2,40 zł   0,60 zł
Dopłata do biletu: Jednorazowy, linie norm. w granicach miasta U - 1,20 zł   0,30 zł
Dopłata do biletu: Jednorazowy, linie norm. w granicach i poza granicami miasta N - 2,60 zł   0,40 zł
Dopłata do biletu: Jednorazowy, linie norm. w granicach i poza granicami miasta U - 1,30 zł   0,20 zł
Dopłata do biletu: Jednorazowy, linie posp. i nocne N - 2,80 zł   0,40 zł
Dopłata do biletu: Jednorazowy, linie posp. i nocne U - 1,40 zł   0,20 zł
Dopłata do biletu: 30-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta N - 2,40 zł   0,60 zł
Dopłata do biletu: 30-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta U - 1,20 zł   0,30 zł
Dopłata do biletu: 60-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta N - 3,60 zł   0,80 zł
Dopłata do biletu: 60-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta U - 1,80 zł   0,40 zł
Dopłata do biletu: 90-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta N - 5,00 zł   1,00 zł
Dopłata do biletu: 90-minutowy, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta U - 2,50 zł   0,50 zł
Dopłata do biletu: 24-godzinny, wszystkie linie norm. i nocne w granicach miasta N - 8,00 zł   3,00 zł
Dopłata do biletu: 24-godzinny, wszystkie linie norm. i nocne w granicach miasta U - 4,00 zł   1,50 zł
Dopłata do biletu: 24-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta N - 10,00 zł   1,00 zł
Dopłata do biletu: 24-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta U - 5,00 zł   0,50 zł
Dopłata do biletu: 48-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta N - 18,00 zł   2,00 zł
Dopłata do biletu: 48-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta U - 9,00 zł   1,00 zł
Dopłata do biletu: 72-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta N - 24,00 zł   2,00 zł
Dopłata do biletu: 72-godzinny, wszystkie linie w granicach i poza granicami miasta U - 12,00 zł   1,00 zł
     
Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie imiennej URBANCARD   Cena biletów po 1.05.2012r.
7-dniowy imienny, na wszystkie linie N   30,00 zł
7-dniowy imienny, na wszystkie linie U   15,00 zł
30-dniowy imienny, na dwie dowolne linie N   60,00 zł
30-dniowy imienny, na dwie dowolne linie U   30,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie normalne N   90,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie normalne U   45,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie N   98,00 zł
30-dniowy imienny, na wszystkie linie U   49,00 zł
60-dniowy imienny, na wszystkie linie N   180,00 zł
60-dniowy imienny, na wszystkie linie U   90,00 zł
90-dniowy imienny, na wszystkie linie N   240,00 zł
90-dniowy imienny, na wszystkie linie U   120,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na dwie dowolne linie N   194,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na dwie dowolne linie U   97,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na wszystkie linie N   300,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 4 - miesięczny*, na wszystkie linie U   150,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na dwie dowolne linie N   250,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na dwie dowolne linie U   125,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na wszystkie linie N   370,00 zł
Bilet imienny SEMESTRALNY 5 - miesięczny**, na wszystkie linie U   185,00 zł
     
Elektroniczne bilety okresowe kodowane na karcie na okaziciela URBANCARD   Cena biletów po 1.05.2012r.
30-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N   170,00 zł
30-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U   85,00 zł
60-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N   310,00 zł
60-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U   155,00 zł
90-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie N   430,00 zł
90-dniowy na okaziciela, na wszystkie linie U   215,00 zł

* Bilet Imienny semestralny 4 - miesięczny - uprawniający wskazaną osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach (normalne, pośpieszne, nocne) lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia 1 października do dnia 31 stycznia lub od dnia 1 lutego do dnia 31 Maja.


** Bilet Imienny semestralny 5 - miesięczny - uprawniający wskazaną osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach (normalne, pośpieszne, nocne) lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia 1 września do dnia 31 stycznia lub od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.


*** Dopłaty do biletów jednorazowych i czasowych kupionych przed 1 maja 2012 i nie wykorzystanych do 30 kwietnia 2012 można kupić we wszystkich punktach sprzedaży biletów oraz we wszystkich automatach biletowych funkcjonujących w systemie URBANCARD