Dlaczego kasownik OPS wyświetla informację o zablokowaniu karty płatniczej w systemie OPS pomimo pobrania środków z konta?

W przypadku zakupu biletów w kasownikach system poboru opłat OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku pasażera kwotą stanowiącą łączną wartość wszystkich biletów zakupionych w danym dniu.
W przypadku odmowy przez bank zapłaty wskazanej kwoty (np.: z powodu braku środków, aspektów technicznych, innych), karta płatnicza (w postaci zaszyfrowanego tokenu) zostaje umieszczona na liście kart zastrzeżonych w systemie URBANCARD do czasu uzyskania z banku potwierdzenia dokonania transakcji.

poniedziałek, 22 czerwca 2020 14:23:20