Dlaczego na koncie bankowym pojawiło się obciążenie z oznaczeniem MENNICA BILET MPK WRO, a kwota obciążenia odpowiada wartości wszystkich wykonanych w danym dniu transakcji w kasownikach OPS?

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.

poniedziałek, 22 czerwca 2020 14:26:19