Opłata dodatkowa za jazdę bez biletu wynosi 70-krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni – 280 zł, 60-krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni – 240 zł.

 

W kasownikach zamontowanych w pojazdach, w stacjonarnych automatach biletowych (zlokalizowanych na terenie Wrocławia), na stronie www.urbancard.pl (okresowe), w aplikacji mobilnej URBANCARD i aplikacjach partnerów, w stacjonarnych punktach sprzedaży we Wrocławiu i w Gminach, w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD