W przypadku kontroli biletowej, Pasażerowie posiadający ważny bilet okresowy zakupiony na kartę Urbancard/Urbancard EP, którego parametry zostały uprzednio zmienione w jednym z BOK URBANCARD  (np. zmiana numer linii/okresu ważności etc.) powinni uprzedzić o takiej zmianie kontrolera MPK i poprosić o odczyt prawidłowych danych o parametrach biletu z systemu centralnego.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty.

Po godzinie 24, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.

Wynika to z faktu, że wszystkie Państwa transakcje z danego dnia są sumowane i wysyłane do banku do rozliczenia zbiorczo dopiero po zakończeniu doby.

To oznacza, że jeżeli kupiliście Państwo bilet lub bilety w dniu X to obciążenie na koncie bankowym może pojawić się najwcześniej w dniu X+1. Niejednokrotnie obciążenia na koncie bankowym pojawiają się po kilku a nawet większej ilości dni – jest to zgodne z regulacjami bankowymi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w Regulaminie Urbancard.

Na Państwa kontach bankowych mogą pojawiać się czasowe blokady środków. Są to blokady techniczne, pojawiające się w procesach autoryzacji kart. Blokady te są automatycznie zdejmowane z kont bankowych i nie generują one żadnych faktycznych obciążeń na kontach.

Blokady kart płatniczych w systemie URBANCARD występują WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy transakcja zakupu biletu nie została zaakceptowana przez system bankowy i bilet nie został opłacony.

Najczęstszym powodem odrzucenia danej transakcji przez banki jest brak środków na koncie, ale mogą to być również inne przyczyny – całkowicie niezależne od podmiotu sprzedającego bilety.

Odblokowanie karty płatniczej w systemie URBANCARD następuje automatycznie po spłacie zadłużenia.

 

W kasownikach biletowych istnieje możliwość zakupu biletów elektronicznych z wykorzystaniem kart płatniczych występujących w formie fizycznej (karta plastikowa), jak również za pomocą kart płatniczych podpiętych do urządzeń mobilnych jak telefony, zegarki, breloczki, naklejki czy opaski na rękę.

W obu przypadkach, po wyborze biletu w kasowniku, w momencie zbliżenia karty (ew. telefonu lub zegarka etc.) do kasownika biletowego, dane karty (fizycznej lub wirtualnej) są automatycznie szyfrowane i w formie bezpiecznej (TOKEN) są zapisane w Systemie Centralnym.

Co istotne system generuje unikalny numer TOKEN dla fizycznej karty płatniczej oraz inny (również unikalny) numer TOKEN dla każdego instrumentu płatniczego, do którego podpięta jest ta karta (zegarek, telefon brelok, opaska etc.).

Jeżeli użytkownik swoją kartę płatniczą powiązaną z rachunkiem bankowym dodał do telefonu lub zegarka i używa tego urządzenia do płatności w kasownikach, a dodatkowo używa też karty fizycznej, oznacza to że w systemie URBANCARD zarejestrowane zostały różne numery TOKEN (inny dla karty fizycznej, inny dla karty przypiętej do telefonu). Dzieje się tak, ponieważ karty wirtualne wygenerowane w aplikacjach płatniczych nie są kopią danych kartowych z nośnika fizycznego tylko osobną kartą płatniczą powiązaną z kartą fizyczną w systemach bankowych.

W związku z powyższym, w przypadku zakupu biletu w kasowniku przy pomocy karty fizycznej lub wirtualnej, należy okazać w przypadku kontroli w pojeździe właśnie ten konkretny identyfikator (karta fizyczna/wirtualna), którą został zakupiony bilet.

Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy użytkownik usunie kartę z aplikacji płatniczej po czym ponownie doda w urządzeniu mobilnym tę samą kartą, bank przeprowadza ponownie uwierzytelnianie karty w swoim systemie i generuje zupełnie nowe dane kartowe dla karty wirtualnej.

W takiej sytuacji po każdej przeprowadzonej operacji usunięcia i ponownego dodania przez użytkownika karty w aplikacji płatniczej w swoim urządzeniu mobilnym, kasownik po odczytaniu karty wirtualnej każdorazowo wygeneruje inny TOKEN.