URBANCARD Wrocławska Karta Miejska jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym nośnikiem usług i produktów elektronicznych o formacie karty płatniczej. Bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej URBANCARD są zapisywane w systemie centralnym.

Wniosek złożony za pomocą strony internetowej wymaga osobistego potwierdzenia w Biurze Obsługi Klienta przez osobę składającą go. Należy potwierdzić swoją tożsamość i złożyć podpis na wniosku. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie twarzy (na jasnym jednolitym tle) w formacie JPEG, PNG, BMP (plik maks. do 500 KB).
Zdjęcie profilowe
Zdjęcie twarzy (na jasnym jednolitym tle) w formacie JPEG, PNG, BMP (plik maks. do 500 KB)
Dodaj zdjęcie
Wybierz Biuro Obsługi Klienta, w którym zamierzasz odebrać kartę.

Kontakt: +48 71 34 11 200, pn – pt: 8.00 – 18.00; so: 9.00 – 14.00
* Pole obowiązkowe

Gmina Wrocław (siedziba: Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Sebastian Sobecki, tel.: 71 7777724, email: iod@um.wroc.pl, adres:  j.w.

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wydania URBANCARD EP, w tym wykonanie personalizacji graficznej (nadruku na karcie) oraz personalizacji elektronicznej (zapis w odpowiednim sektorze karty). W tym celu będą przetwarzane: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), PESEL, numer karty miejskiej,
 2. poinformowania o wydaniu URBANCARD EP lub przekazania informacji o brakach lub błędach we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji istotnych dla użytkownika związanych z korzystaniem URBANCARD EP. W tym celu będą przetwarzane: adres zamieszkania, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres poczty elektronicznej,
 3. poinformowania o upływającym terminie ważności biletu. W tym celu będą przetwarzane: telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej,

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych ww. celach, a po wycofaniu zgody w wersji elektronicznej zostaną usunięte po 5 latach liczonych od zakończenia roku kalendarzowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego.  Dane w wersji papierowej przechowywane będą przez 5 lat, po przekazaniu do archiwum zakładowego.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne:

 1. w zakresie danych: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), PESEL, numer karty miejskiej, jest konieczne w celu wydania URBANCARD EP,
 2. w zakresie danych: adres zamieszkania, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres poczty elektronicznej  jest warunkiem przekazania telefonicznego, elektronicznego lub listownego informacji istotnych dla użytkownika związanych z URBANCARD EP,
 3. w zakresie danych: telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej  jest warunkiem przekazania  informacji o upływającym terminie ważności biletu

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione operatorowi systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska, tj. Mennicy Polskiej S.A.  z siedzibą w Warszawie oraz mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usług wymienionych w punkcie 1-3 powyżej.

Przysługują  Pani/Panu następujące  prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych ,
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać , abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się  z nami lub  z naszym inspektorem ochrony danych.