Bilety, ceny i ich rodzaje

Nowe taryfy za bilety obowiązujące od 2 września 2019 roku

 Rodzaje biletów  Ceny biletów
 Aktualna cena
 Typ biletu  Opis  N  U
 Bilety jednorazowe
 jednorazowy  na wszystkie linie  3,40  1,70
 czasowe
 15-minutowy  wszystkie linie  2,40  1,20
 30-minutowy  wszystkie linie  3,00  1,50
 60-minutowy  wszystkie linie  4,40  2,20
 90-minutowy  wszystkie linie  6,00  3,00
 24-godzinny  wszystkie linie  11,00  5,50
 48-godzinny  wszystkie linie  20,00  10,00
 72-godzinny  wszystkie linie  26,00  13,00
 168-godzinny (7-dobowy)  wszystkie linie  46,00  23,00
 imienne
 7-dniowy  wszystkie linie  30,00  15,00
 30-dniowy  dwie dowolne linie  60,00  30,00
 30-dniowy  wszystkie linie  90,00  45,00
 60-dniowe  wszystkie linie  170,00  85,00
 90-dniowe  wszystkie linie  240,00  120,00
 180-dniowe  wszystkie linie  420,00  210,00
 365-dniowy  wszystkie linie  800,00  400,00
 semestralny 4-miesięczny  dwie dowolne linie  194,00  97,00
 semestralny 4-miesięczny  wszystkie linie  300,00  150,00
 semestralny 5-miesięczny  dwie dowolne linie  230,00  115,00
 semestralny 5-miesięczny  wszystkie linie  370,00  185,00
 na okaziciela
 30-dniowy  wszystkie linie  170,00  85,00
 60-dniowy  wszystkie linie  310,00  155,00
 90-dniowy  wszystkie linie  430,00  215,00
 aglomeracyjne
 duża aglomeracja wrocławska  wszystkie linie  72,00  36,00
 grupowe
 do 15 osób  wszystkie linie  36,00  18,00

 

 

Rodzaje biletów komunikacji miejskiej obowiązujące od 2 września 2019

 

BILET JEDNORAZOWY:

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano.
Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

BILETY OKRESOWE CZASOWE:

- 15 - minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 15 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 30 - minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 60 - minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 60 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 90 - minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 90 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 24 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 24 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

- 48 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 48 godzin liczonych od godziny skasowania biletu,

- 72 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 72 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

- 168 - godzinne (7-dobowe) - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 168 godzin (7 dób) liczonych od godziny skasowania biletu,

BILETY IMIENNE:

- 7 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 30 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach, liniach normalnych lub wszystkich typach linii przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 60 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 90 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 180 – dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 180 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 365 – dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- semestralny czteromiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w czwartym, kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem*,

- semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem*,

BILETY NA OKAZICIELA

- 30 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 60 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

- 90 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem*,

BILETY AGLOMERACYJNE IMIENNE – miesięczne bilety imienne, uprawniające wskazaną na bilecie osobę do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej Gminy oraz przejazdów komunikacją przewoźnika kolejowego lub operatora sąsiedniej gminy, na mocy porozumień międzygminnych, przez okres wskazany na bilecie. 

BILETY GRUPOWE – uprawniające nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

*W przypadku gdy bilet okresowy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania, ważny jest on od momentu jego zakupu.

piątek, 30 sierpnia 2019 15:52:14