2022 AKTYWACJA ELS - informacja dla studentów... więcej
 
Przerwa techniczna w systemie Urbancard w okresie 29/30.08.2022... więcej
 
W ostatnim czasie na terenie Wrocławia odnotowujemy liczne próby włamań do biletomatów. Niektóre uszkodzenia, będące wynikiem tych aktów wandalizmu, są na tyle poważne, że wymagają czasowego demontażu urządzenia, celem dokonania naprawy.... więcej