Jak zgłosić zwrot biletu okresowego?

W celu zgłoszenia wniosku o zdalne anulowanie biletu okresowego prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie skanu wypełnionego formularza na w adres email bok@urbancard.pl.

Realizacja wniosku dotyczyć będzie wyłącznie kompletnie wypełnionych formularzy.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w dniu bieżącym do godziny 14.00 – bilet anulowany będzie w dniu zgłoszenia.

Dla zgłoszeń, które wpłynęły w  dniu bieżącym po godzinie 14.00 – bilet anulowany będzie następnego dnia roboczego.

Przy anulowaniu biletu, po rozpoczęciu jego ważności, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 20% wartości zakupionego biletu oraz odjęte zostaną dni wykorzystane.

Zwrot środków z tytułu anulowania biletu w postaci przelewu na konto bankowe podane w dyspozycji przelewu, realizowany będzie w czasie do trzech dni roboczych po dokonaniu anulowania biletu.

Pobierz formularz

Utworzono wtorek, 27 września 2022 10:48:27