Aby w bezpieczny sposób sprawdzić historię biletów w Portalu URBANCARD rekomendujemy używać przeglądarek wyłącznie w wersji aktualnej, wspieranej przez system operacyjny twojego komputera lub urządzenia mobilnego.

Zalecane najpopularniejsze przeglądarki to:
Google Chrome w wersji od 90.x.x.x
Mozilla Firefox w wersji od 72.x.x.
Samsung Internet Browser w wersji od 9.x.x.x
Opera w wersji od 66.0.x.x  
Safari w wersji od 14.1
Edge w wersji od 90.x.x.x

System poboru opłat działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system URBANCARD wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów. Okres agregacyjny to data, dla której zostaje naliczone sumaryczne obciążenie konta karty za wykonane w ciągu doby transakcje.

Na tej stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach danych karty należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności a następnie wybrać przycisk „Zweryfikuj kartę”. Algorytm dostępny w Portalu URBANCARD sprawdza jedynie czy wprowadzony numer karty jest rzeczywistym czy wymyślonym numerem. Tylko po poprawnej weryfikacji wprowadzonych  danych na stronie pojawi się  przycisk „Pobierz historię biletów nabytych w kasownikach”. 

Na stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach  należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności. Po poprawnym wprowadzeniu numeru karty należy kliknąć w pole z datą ważności karty i wybrać poprawną datę z kalendarza, na koniec klikając w przycisk „Zweryfikuj kartę”.

Bilety zakupione w aplikacji przypisane są do unikalnego identyfikatora instancji aplikacji na urządzeniu mobilnym. Każdorazowe odinstalowanie aplikacji Urbancard i ponowna jej instalacja powoduje zmianę tego identyfikatora.

Dlatego po ponownej instalacji aplikacji Urbancard , zakupione wcześniej bilety nie będą widoczne.

Analogicznie jest w przypadku przywrócenia urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych.

Przeniesienie biletu na nowo zainstalowaną  aplikację w przypadku reinstalacji aplikacji Urbancard lub przywrócenia ustawień fabrycznych jest możliwe tylko dla biletów 7-dniowych i dłuższych i wymaga wizyty w BOK.