Dotyczy transakcji zakupu biletów w kasownikach z dnia 15.05.2023 r.

W wyniku błędu technicznego po stronie agenta rozliczeniowego, transakcje zakupu biletów zrealizowane w dniu 15.05.2023 r. nie zostały prawidłowo rozliczone.

Pomimo, że transakcje zostały wówczas zautoryzowane, a usługa przewozu zrealizowana, środki nie zostały pobrane z rachunku Pasażera.

W związku z tym, w dniu 28.03.2024, agent rozliczeniowy przekazał w trybie reklamacyjnym żądanie uregulowania płatności do banku Pasażera. Co istotne działanie agenta rozliczeniowego było zgodne z regulacjami organizacji płatniczych.

Należy również podkreślić, że zaistniała sytuacja była całkowicie niezależna od działania Systemu URBANCARD (proces przetworzenia transakcji w systemie zadziałał prawidłowo i terminowo).

Utworzono piątek, 5 kwietnia 2024 15:30:00