Jak dodać kartę płatniczą do aplikacji mobilnej Urbancard?

 

Jedną z dostępnych metod płatności za bilety komunikacji miejskiej w aplikacji Urbancard jest płatność dodaną do aplikacji kartą płatniczą. Aby dodać kartę w aplikacji Urbancard i skorzystać z płatności automatycznych należy postępować według poniższej instrukcji.

Proces dodania danych karty jest analogiczny w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych system operacyjny Android i IOS.

Instrukcja obsługi (krok po kroku): 

  1. Użytkownik po zalogowaniu do aplikacji, przechodzi do menu bocznego aplikacji i wybiera opcję „Ustawienia”.

    

 

       2.Użytkownik z poziomu rozwijanej listy ustawień wybiera opcję „Zarządzanie kartami”.

        3. Użytkownik wybiera przycisk „Dodaj kartę”.

 

 

    4. Użytkownik wpisuje ręcznie dane karty płatniczej lub korzysta z opcji zeskanowania numeru karty za pomocą aparatu urządzenia mobilnego.

   

     5. Użytkownik po wypełnieniu wszystkich danych wymaganych przez aplikację tj. pełnego numeru karty płatniczej, numeru CVV/CVC karty, daty ważności, danych osobowych tj. Imię, Nazwisko i adres e-mail, a także zaznaczenia „check-box” w celu akceptacji regulaminu sklepu i wyrażeniu zgody na obciążenie rachunku bankowego przypisanego do karty w celu realizacji transakcji zakupu biletów, wybiera przycisk „Zapisz kartę”.

 

 

    6. Aplikacja weryfikuje podane przez użytkownika dane. W trakcie tego procesu pojawi się informacja o trwającym procesie weryfikacji. Może to zająć kilka chwil.

 

 

    7. Zgodnie z wymaganiami agenta rozliczeniowego (DOTPAY) w celu autentykacji karty niezbędna jest realizacja przelewu uwierzytelniającego na kwotę 1,00 PLN. Środki zostaną zwrócone na konto pasażera w ciągu kilku dni roboczych.

 

   8. Na kolejnym ekranie aplikacji zostanie zaprezentowana informacja o pomyślenie zakończonym procesie dodania karty w aplikacji mobilnej Urbancard. Po wybraniu biletu w aplikacji i przejściu do etapu zapłaty za bilet wprowadzona karta będzie zapamiętana w aplikacji, dzięki czemu zakup biletu będzie znacznie szybszy.

 

 

Bilety zakupione w aplikacji przypisane są do unikalnego identyfikatora instancji aplikacji na urządzeniu mobilnym, dlatego po zalogowaniu do aplikacji na innym urządzeniu nie będą one widoczne.

Bilet może być zapisany jednocześnie na jednym urządzeniu mobilnym.

Przeniesienie biletu na nowe urządzenie mobilne jest możliwe tylko dla biletów 7-dniowych i dłuższych i wymaga wizyty w BOK.

Bilety zakupione w aplikacji przypisane są do unikalnego identyfikatora instancji aplikacji na urządzeniu mobilnym. Każdorazowe odinstalowanie aplikacji Urbancard i ponowna jej instalacja powoduje zmianę tego identyfikatora.

Dlatego po ponownej instalacji aplikacji Urbancard , zakupione wcześniej bilety nie będą widoczne.

Analogicznie jest w przypadku przywrócenia urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych.

Przeniesienie biletu na nowo zainstalowaną  aplikację w przypadku reinstalacji aplikacji Urbancard lub przywrócenia ustawień fabrycznych jest możliwe tylko dla biletów 7-dniowych i dłuższych i wymaga wizyty w BOK.

Na tej stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach danych karty należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności a następnie wybrać przycisk „Zweryfikuj kartę”. Algorytm dostępny w Portalu URBANCARD sprawdza jedynie czy wprowadzony numer karty jest rzeczywistym czy wymyślonym numerem. Tylko po poprawnej weryfikacji wprowadzonych  danych na stronie pojawi się  przycisk „Pobierz historię biletów nabytych w kasownikach”. 

System poboru opłat działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system URBANCARD wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów. Okres agregacyjny to data, dla której zostaje naliczone sumaryczne obciążenie konta karty za wykonane w ciągu doby transakcje.

Aby w bezpieczny sposób sprawdzić historię biletów w Portalu URBANCARD rekomendujemy używać przeglądarek wyłącznie w wersji aktualnej, wspieranej przez system operacyjny twojego komputera lub urządzenia mobilnego.

Zalecane najpopularniejsze przeglądarki to:
Google Chrome w wersji od 90.x.x.x
Mozilla Firefox w wersji od 72.x.x.
Samsung Internet Browser w wersji od 9.x.x.x
Opera w wersji od 66.0.x.x  
Safari w wersji od 14.1
Edge w wersji od 90.x.x.x

Karta URBANCARD EP  służy jako identyfikator poświadczający nabycie przez Pasażera biletów okresowych, jak również umożliwia również kodowanie Elektronicznej Portmonetki i może być nośnikiem innych usług.  

Aby korzystać z URBANCARD EP należy zakupić elektroniczny bilet okresowy wrocławskiej komunikacji zbiorowej, który będzie przypisany do danej karty URBANCARD EP
lub zakodować na niej środki na Elektroniczną Portmonetkę.

Zakupu elektronicznego bilet okresowego, przypisanego do danej URBANCARD EP  dokonać można w Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i w sklepie internetowym www.urbancard.pl.

Bilet okresowy zakupiony w nowym sklepie www nie wymaga kodowania na karcie URBANCARD i URBANCARD EP. Zakodowania na karcie URBANCARD EP wymagają natomiast zakupione środki na Elektroniczną Portmonetkę. Zakupione w sklepie internetowym środki na Elektroniczną Portmonetkę można zakodować na Karcie URBANCARD EP w Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i Kasownikach Biletowych.

Elektroniczna Portmonetka pozwala na zakup biletów jednorazowych i czasowych bezpośrednio w nowych Kasownikach Biletowych, w pojazdach komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Kartę URBANCARD lub URBANCARD EP, do której przypisany został zakupiony bilet należy mieć przy sobie w czasie korzystania z przejazdów Wrocławską Komunikacją Zbiorową i okazywać do kontroli osobom uprawnionym do kontroli biletów.

Kliknij tutaj aby złożyć wniosek przez Internet