Aby otrzymać URBANCARD EP  należy złożyć wniosek o wydanie karty osobiście w  jednym z 4 Biur Obsługi Klienta URBANCRD lub poprzez stronę internetową https://www.urbancard.pl/

Kartę można odebrać w jednym z Biur Obsługi Klienta po upływie 2 dni roboczych od daty przyjęcia wniosku. W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji URBANCARD EP można również wykonać (nieodpłatnie) w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD.

Wniosek złożony za pomocą strony internetowej wymaga osobistego potwierdzenia w jednym z Biur Obsługi Klienta przez osobę składającą wniosek, poprzez wylegitymowanie się i złożenie podpisu na wniosku. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie twarzy w formacie JPEG, PNG, GIF (plik max. do 500 kb)

BIURA OBSŁUGI KLIENTA URBANCARD znajdują się w lokalizacjach:

ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00; so: 9.00 - 14.00
ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00
ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław pn - pt: 8.00 – 18.00
al. Kromera 21a, 51-163 Wrocław pn - pt: 8.00 – 19.00
ul. Świeradowska 22, 50-559 Wrocław pn - pt: 8.00 – 19.00

 

W każdym z w/w Biur można złożyć wniosek o wydanie URBANCARD, odebrać kartę a także kupić bilety, zgłosić reklamację oraz zagubienie lub kradzież karty.

W przypadku wniosków składanych osobiście miejsce złożenia wniosku o wydanie karty jest jednocześnie miejscem jej odbioru.

Kliknij tutaj aby pobrać i wydrukować wniosek wydanie URBANCARD EP

Kliknik tutaj aby złożyć wniosek przez Internet

Osoba pełnoletnia składając wniosek zobowiązana jest do okazania ważnego dowodu tożsamości. Osoba niepełnoletnia, od ukończenia 13 roku życia, może złożyć wniosek samodzielnie, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości.
Za osobę niepełnoletnią poniżej 13 roku życia wniosek składają wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni (lub inne osoby posiadające ważne pełnomocnictwo wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego). Osoba składająca wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej, poniżej 13 roku życia, zobowiązana jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz jednego z wymienionych ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość reprezentowanej osoby niepełnoletniej: legitymacji szkolnej, dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL lub innego dokumentu wydanego przez instytucje, urzędy i organy do tego upoważnione.

 

 

KASOWNIK

 

Bilet w kasowniku w pojeździe można kupić za pomocą karty URBANCARD EP (na Elektronicznej Portmonetce) lub karty płatniczej z funkcją zbliżeniową.

Elektroniczna Portmonetka na karcie URBANCARD EP przez zakupem biletu musi być doładowana środkami płatniczymi. Środki na URBANCARD EP można doładować w punktach sprzedaży URBANCARD (np. kioskach), w biletomatach lub przez Internet.

Za pomocą karty płatniczej lub karty URBANCARD EP można kupić w kasowniku bilety czasowe, jednorazowe i grupowe.

Jak kupić bilet?

  1. Wybierz na ekranie dotykowym kasownika bilet (lub bilety) który chcesz kupić poprzez naciśnięcie przycisku „+” obok wybranego biletu (na ekranie głównym są umieszczone cztery najbardziej popularne bilety – pozostałe bilety są dostępne po naciśnięciu przycisku „PEŁNA OFERTA BILETÓW”
  2. Po wybraniu biletu (lub biletów) naciśnij przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” i przyłóż kartę URBANCARD EP lub kartę płatniczą do czytnika kart znajdującego się bezpośrednio pod ekranem dotykowym kasownika
  3. Po zakupie biletu (lub biletów) kasownik wyświetla informację o akceptacji płatności.

UWAGA! Kasownik sprzedaje bilety wyłącznie w formie elektronicznej. Kasownik nie drukuje biletów ani potwierdzenia transakcji na papierze.

 

Film instruktażowy – jak kupić bilet za pomocą URBANCARD EP

 

Film instruktażowy – jak kupić bilet za pomocą karty płatniczej z funkcją zbliżeniową

 

Film instruktażowy – jak sprawdzić ważność biletu czasowego oraz jednorazowego

 

Film instruktażowy – jak sprawdzić ważność biletu okresowego

 

Instrukcja - opis elementów kasownika

 

Inne funkcje kasownika:

- skasowanie tradycyjnych biletów papierowych (zakupionych w punktach sprzedaży lub stacjonarnych automatach biletowych) 

 - sprawdzanie ważności biletu okresowego na kartach URBANCARD EP i URBANCARD

 - sprawdzanie stanu konta Elektronicznej Portmonetki

 - doładowanie Elektronicznej Portmonetki (po zakupie przez stronę www.urbancard.pl)

 

AUTOMAT

 

Instrukcja - opis elementów automatu

 

 

Kasowniki Biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do karty URBANCARD EP lub bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w Kasowniku Biletowym.  

Aby zakupić bilet w Kasowniku Biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN) lub URBANCARD EP.

Dodatkowo Kasowniki Biletowe umożliwiają:

  • sprawdzanie ważności biletu okresowego przypisanego w Systemie Centralnym do karty URBANCARD EP i URBANCARD,
  • sprawdzanie stanu konta Elektronicznej Portmonetki,
  • zakodowanie na karcie URBANCARD EP środków EP zakupionych na stronie www.urbancard.pl.

 

Karta URBANCARD jest to karta zbliżeniowa w standardzie Mifare. Od maja 2010 URBANCARD jest nośnikiem biletów okresowych uprawniających do przejazdów Wrocławską Komunikacją Zbiorową. Karta URBANCARD to m.in. możliwość odtworzenia biletu w przypadku kradzieży lub zagubienia karty, powszechna dostępność Punktów Sprzedaży biletów elektronicznych, łatwość i wygoda w posługiwaniu się kartą.

Karta URBANCARD EP to nowoczesny i wielofunkcyjny nośnik usług i produktów elektronicznych w standardzie Mifare Desfire. Karta URBANCARD EP  poza funkcją biletu okresowego posiada funkcję Elektronicznej Portmonetki. Elektroniczna Portmonetka to rozwiązanie pozwalające na przechowywanie środków finansowych zapisywanych na URBANCARD EP pod postacią punktów (gdzie 1 punkt = 0,01 zł).  Elektroniczna Portmonetka pozwala na zakup biletów jednorazowych i czasowych bezpośrednio w nowych Kasownikach Biletowych, w pojazdach komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Elektroniczną Portmonetkę można doładować w stacjonarnych Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i na stronie www.urbancard.pl

Co istotne nowy system będzie akceptował dotychczasowe karty URBANCARD, ale nie będzie na nich funkcjonalności Elektronicznej Portmonetki.

Okazanie kontrolerowi bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w Kasowniku Biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w Systemie Centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do Kasownika Biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w Systemie Centralnym. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.

 

Informację o dacie ważności zakupionego biletu przypisanego do URBANCARD EP można znaleźć na potwierdzeniach zakupu biletu wydawanych przez sprzedawców lub drukowanych w stacjonarnych Automatach Biletowych. Ważność biletu można również sprawdzić u kontrolerów biletowych, w Kasownikach Biletowych,  stacjonarnych Automatach Biletowych, u sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży biletów lub po zalogowaniu się na stronie internetowej www.urbancard.pl

 

Integralnym elementem aplikacji jest PLANER PODRÓŻY, który umożliwia zaplanowanie podróży Komunikacją Miejską we Wrocławiu, ale także piechotą, rowerem, czy autem. Zaplanowana trasa wyświetlana jest na mapie, pod którą prezentowane są wskazówki dojazdu obejmujące czas dojścia do przystanku, czas i miejsce ewentualnych przesiadek, dojście z przystanku końcowego do wskazanej lokalizacji. Informacje dotyczące czasu przejazdu i przesiadek generowane są na podstawie aktualnego rozkładu jazdy.

Jeżeli użytkownik ma już zaplanowaną podróż, a interesuje go tylko aktualny rozkład jazdy, aplikacja umożliwia wyświetlenie rozkładu jazdy dla wskazanej linii. W tym celu należy wybrać opcję ZOBACZ ROZKŁAD, dostępną w ramach PLANERA PODRÓŻY.

 

Kod weryfikacyjny jest wysyłany  w treści wiadomości SMS na wskazany, w pierwszym kroku procesu rejestracji, numer telefonu i wymagany jest do wprowadzenia w drugim kroku procesu rejestracji.  Weryfikacja numeru telefonu kodem weryfikacyjnym jest niezbędna do uzyskania dostępu do funkcjonalności aplikacji.

 

Aplikacja oferuje możliwość ustalenia nowego hasła. W tym celu należy na ekranie logowania wybrać opcję: Nie pamiętasz hasła? Na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link do formularza umożliwiającego ustalenie nowego hasła oraz numeru PIN do aplikacji mobilnej.

 

Aplikacja umożliwia zakup szerokiej oferty biletowej, dostępnej na ekranie BILETY, w zakładce PEŁNA OFERTA. Najprawdopodobniej interesujący bilet nie został odnaleziony, gdyż domyślną zakładką ekranu BILETY, jest wąska oferta biletów POLECANYCH.

Aby dodać bilet z PEŁNEJ OFERTY do zakładki POLECANE, należy wykonać gest przesunięcia w prawo biletu na liście PEŁNA OFERTA  (na systemie iOS, gest należy wykonać w lewo, a z pojawiających się opcji wybrać dodanie pozycji do polecanych).

Analogicznie z zakładki POLECANE można usunąć bilet, wykonując analogiczny gest na liście biletów POLECANE. Usunięty z ww. zakładki bilet nadal będzie dostępny na liście PEŁNEJ OFERTY.