Na Państwa kontach bankowych mogą pojawiać się czasowe blokady środków. Są to blokady techniczne, pojawiające się w procesach autoryzacji kart. Blokady te są automatycznie zdejmowane z kont bankowych i nie generują one żadnych faktycznych obciążeń na kontach.

Blokady kart płatniczych w systemie URBANCARD występują WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy transakcja zakupu biletu nie została zaakceptowana przez system bankowy i bilet nie został opłacony.

Najczęstszym powodem odrzucenia danej transakcji przez banki jest brak środków na koncie, ale mogą to być również inne przyczyny – całkowicie niezależne od podmiotu sprzedającego bilety.

Odblokowanie karty płatniczej w systemie URBANCARD następuje automatycznie po spłacie zadłużenia.

 

W kasownikach biletowych istnieje możliwość zakupu biletów elektronicznych z wykorzystaniem kart płatniczych występujących w formie fizycznej (karta plastikowa), jak również za pomocą kart płatniczych podpiętych do urządzeń mobilnych jak telefony, zegarki, breloczki, naklejki czy opaski na rękę.

W obu przypadkach, po wyborze biletu w kasowniku, w momencie zbliżenia karty (ew. telefonu lub zegarka etc.) do kasownika biletowego, dane karty (fizycznej lub wirtualnej) są automatycznie szyfrowane i w formie bezpiecznej (TOKEN) są zapisane w Systemie Centralnym.

Co istotne system generuje unikalny numer TOKEN dla fizycznej karty płatniczej oraz inny (również unikalny) numer TOKEN dla każdego instrumentu płatniczego, do którego podpięta jest ta karta (zegarek, telefon brelok, opaska etc.).

Jeżeli użytkownik swoją kartę płatniczą powiązaną z rachunkiem bankowym dodał do telefonu lub zegarka i używa tego urządzenia do płatności w kasownikach, a dodatkowo używa też karty fizycznej, oznacza to że w systemie URBANCARD zarejestrowane zostały różne numery TOKEN (inny dla karty fizycznej, inny dla karty przypiętej do telefonu). Dzieje się tak, ponieważ karty wirtualne wygenerowane w aplikacjach płatniczych nie są kopią danych kartowych z nośnika fizycznego tylko osobną kartą płatniczą powiązaną z kartą fizyczną w systemach bankowych.

W związku z powyższym, w przypadku zakupu biletu w kasowniku przy pomocy karty fizycznej lub wirtualnej, należy okazać w przypadku kontroli w pojeździe właśnie ten konkretny identyfikator (karta fizyczna/wirtualna), którą został zakupiony bilet.

Należy także pamiętać, że w przypadku, gdy użytkownik usunie kartę z aplikacji płatniczej po czym ponownie doda w urządzeniu mobilnym tę samą kartą, bank przeprowadza ponownie uwierzytelnianie karty w swoim systemie i generuje zupełnie nowe dane kartowe dla karty wirtualnej.

W takiej sytuacji po każdej przeprowadzonej operacji usunięcia i ponownego dodania przez użytkownika karty w aplikacji płatniczej w swoim urządzeniu mobilnym, kasownik po odczytaniu karty wirtualnej każdorazowo wygeneruje inny TOKEN.

 

 

  

 

Jak dodać kartę płatniczą do aplikacji mobilnej Urbancard?

 

Jedną z dostępnych metod płatności za bilety komunikacji miejskiej w aplikacji Urbancard jest płatność dodaną do aplikacji kartą płatniczą. Aby dodać kartę w aplikacji Urbancard i skorzystać z płatności automatycznych należy postępować według poniższej instrukcji.

Proces dodania danych karty jest analogiczny w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych system operacyjny Android i IOS.

Instrukcja obsługi (krok po kroku): 

  1. Użytkownik po zalogowaniu do aplikacji, przechodzi do menu bocznego aplikacji i wybiera opcję „Ustawienia”.

    

 

       2.Użytkownik z poziomu rozwijanej listy ustawień wybiera opcję „Zarządzanie kartami”.

        3. Użytkownik wybiera przycisk „Dodaj kartę”.

 

 

    4. Użytkownik wpisuje ręcznie dane karty płatniczej lub korzysta z opcji zeskanowania numeru karty za pomocą aparatu urządzenia mobilnego.

   

     5. Użytkownik po wypełnieniu wszystkich danych wymaganych przez aplikację tj. pełnego numeru karty płatniczej, numeru CVV/CVC karty, daty ważności, danych osobowych tj. Imię, Nazwisko i adres e-mail, a także zaznaczenia „check-box” w celu akceptacji regulaminu sklepu i wyrażeniu zgody na obciążenie rachunku bankowego przypisanego do karty w celu realizacji transakcji zakupu biletów, wybiera przycisk „Zapisz kartę”.

 

 

    6. Aplikacja weryfikuje podane przez użytkownika dane. W trakcie tego procesu pojawi się informacja o trwającym procesie weryfikacji. Może to zająć kilka chwil.

 

 

    7. Zgodnie z wymaganiami agenta rozliczeniowego (DOTPAY) w celu autentykacji karty niezbędna jest realizacja przelewu uwierzytelniającego na kwotę 1,00 PLN. Środki zostaną zwrócone na konto pasażera w ciągu kilku dni roboczych.

 

   8. Na kolejnym ekranie aplikacji zostanie zaprezentowana informacja o pomyślenie zakończonym procesie dodania karty w aplikacji mobilnej Urbancard. Po wybraniu biletu w aplikacji i przejściu do etapu zapłaty za bilet wprowadzona karta będzie zapamiętana w aplikacji, dzięki czemu zakup biletu będzie znacznie szybszy.

 

 

Bilety zakupione w aplikacji przypisane są do unikalnego identyfikatora instancji aplikacji na urządzeniu mobilnym, dlatego po zalogowaniu do aplikacji na innym urządzeniu nie będą one widoczne.

Bilet może być zapisany jednocześnie na jednym urządzeniu mobilnym.

Przeniesienie biletu na nowe urządzenie mobilne jest możliwe tylko dla biletów 7-dniowych i dłuższych i wymaga wizyty w BOK.

Bilety zakupione w aplikacji przypisane są do unikalnego identyfikatora instancji aplikacji na urządzeniu mobilnym. Każdorazowe odinstalowanie aplikacji Urbancard i ponowna jej instalacja powoduje zmianę tego identyfikatora.

Dlatego po ponownej instalacji aplikacji Urbancard , zakupione wcześniej bilety nie będą widoczne.

Analogicznie jest w przypadku przywrócenia urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych.

Przeniesienie biletu na nowo zainstalowaną  aplikację w przypadku reinstalacji aplikacji Urbancard lub przywrócenia ustawień fabrycznych jest możliwe tylko dla biletów 7-dniowych i dłuższych i wymaga wizyty w BOK.

Na tej stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach danych karty należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności a następnie wybrać przycisk „Zweryfikuj kartę”. Algorytm dostępny w Portalu URBANCARD sprawdza jedynie czy wprowadzony numer karty jest rzeczywistym czy wymyślonym numerem. Tylko po poprawnej weryfikacji wprowadzonych  danych na stronie pojawi się  przycisk „Pobierz historię biletów nabytych w kasownikach”. 

System poboru opłat działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system URBANCARD wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów. Okres agregacyjny to data, dla której zostaje naliczone sumaryczne obciążenie konta karty za wykonane w ciągu doby transakcje.