Bilet „Nasz Wrocław Kolej”

Z dniem 1 września 2021 r. wprowadzony zostaje nowy rodzaj biletu „Nasz Wrocław Kolej”

Bilet „Nasz Wrocław Kolej”  (w cenie 1 zł bilet normalny, 0,50 zł ulgowy) jest biletem imiennym miesięcznym, uprawniającym wskazaną na bilecie osobę posiadającą aktywny status w programie „Nasz Wrocław” (osoby zamieszkałe we Wrocławiu, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu),  do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii.

Zakupić go można posiadając miesięczny imienny odcinkowy bilet kolejowy, który spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:

 

1. uprawnia do przejazdu w obie strony (tam i z powrotem);

2. wystawiony jest dla odcinka, dla którego punktem początkowym i końcowym jest stacja lub przystanek kolejowy zawierający w swojej nazwie „Wrocław” bądź przystanek kolejowy „Iwiny”;

3. zakupiony jest w kolejowej taryfie podstawowej (normalnej) lub taryfie RAZEM:

- normalny lub,

- z ulgą ustawową – w przypadku posiadania jednocześnie prawa do korzystania z biletów ulgowych w komunikacji miejskiej Wrocławia, wraz z dokumentem potwierdzającym tę ulgę;

4. cena biletu lub cena bez ulgi ustawowej nie jest niższa niż 104 zł;

5. jest w formie papierowej - zakupiony w kasie kolejowej, automacie biletowym przewoźnika kolejowego lub u obsługi pociągu.

 

Utworzono czwartek, 12 sierpnia 2021 10:39:00