Co oznacza pojawiający się w tabeli zawierającej historię karty termin „Okres agregacyjny”?

System poboru opłat działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty. Po godzinie 24 dla każdej karty, system URBANCARD wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów. Okres agregacyjny to data, dla której zostaje naliczone sumaryczne obciążenie konta karty za wykonane w ciągu doby transakcje.

Utworzono wtorek, 3 sierpnia 2021 14:44:20