Co to jest uwierzytelnienie dwuetapowe?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nazywane jest także uwierzytelnianiem dwuetapowym lub logowaniem dwuetapowym, wielopoziomowym. Wprowadzenie uwierzytelniania dwuskładnikowego ma za zadanie zabezpieczenie poświadczeń użytkownika, np. podczas procesu logowania. Skutkiem uwierzytelniania dwuskładnikowego jest wprowadzenie dodatkowych warstw uwierzytelniających. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to potwierdzenie próby logowania przez właściciela konta. Podczas korzystania z tradycyjnego uwierzytelniania użytkownik podaje tylko jeden element, np. popularne i powszechnie stosowane hasło dostępu. Oznacza to, że po wpisaniu poprawnego loginu i hasła, poświadczenia użytkownika są potwierdzane. Bez dodatkowych warstw zabezpieczających poświadczenia użytkownika, każdy użytkownik znający poprawny login i hasło otrzyma dostęp do konta pasażera. Ze względu na coraz częstsze przypadki wykradania loginów i haseł przez wirusy i oprogramowanie szpiegowskie sugerowana jest aktywacja uwierzytelniania dwuskładnikowego. Wprowadzając drugą warstwę uwierzytelniającą w postaci kodu jednorazowego na e-mail, konieczne staje się dodatkowe poświadczenie a poziom bezpieczeństwa dostępu do konta pasażera znacznie wzrasta.  

Utworzono piątek, 8 grudnia 2023 12:25:00