Czy można zdalnie złożyć reklamację na zakupiony bilet ?

W celu ułatwienia realizacji procesu reklamacyjnego wprowadziliśmy nową funkcjonalność na stronie www.urbancard.pl/historia. Każdy pasażer może uzyskać skrócony numer Token dla swojej fizycznej Zbliżeniowej Karty Płatniczej i skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego.
Przypomnijmy, że skrócony numer Token to bezpieczny identyfikator Twojej karty płatniczej w Systemie Urbancard. Numer ten jest niezbędny do weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwia przeprowadzenie procesu reklamacji w całości w formie elektronicznej. Nie będzie już konieczności osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta, jak dotychczas.

Utworzono wtorek, 14 grudnia 2021 02:34:45