Darmowa komunikacja na wybory i 50% ulgi dla szczególnej grupy

Radni zdecydowali – mieszkańcy Wrocławia bezpłatnie dojadą komunikacją miejską do lokali wyborczych. Jednocześnie, osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością będą mogły podróżować we Wrocławiu z 50 proc. ulgą. To rozwiązanie obejmie nawet 16 tysięcy osób. Wchodzi w życie 30 marca.

Pierwszy, wyborczy aspekt zmian w uchwale biletowej ma budować frekwencję w czasie święta demokracji. Dotyczy to zbliżających się wyborów samorządowych 7 kwietnia, ale także każdych kolejnych na szczeblu europejskim, prezydenckim czy parlamentarnym, w przyszłości.

Wrocław usuwa bariery

Drugi aspekt zmian – czyli ulga dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną przysłuży się aktywizacji zawodowej i społecznemu wyrównaniu szans. Łatwiejszy i tańszy dojazd na miejskie wydarzenia czy do pracy zwiększy liczbę osób podejmujących pełnoprawną pracę. Tym samym wygeneruje większą liczbę osób płacących podatki w mieście, tak w składkach, jak i usługach oraz towarach.   

Z ulgowych przejazdów będą mogły korzystać też osoby spoza Wrocławia, podróżujące zarówno z biletami okresowymi, jak i jednorazowymi. Wystarczy mieć ze sobą legitymację lub orzeczenie.

Co do zasady, w mieście istnieją dwie taryfy biletowe: normalna oraz NASZ WROCŁAW, tam dostępne są bilety normalne i ulgowe, z których teraz skorzystać będą mogły osoby o szczególnych potrzebach.

Z kolei pasażerowie z niepełnosprawnością umiarkowaną, którzy zakupili bilety okresowe normalne, jeszcze przed wejściem w życie ulgi, mogą w Wydziale Transportu UM Wrocławia starać się o zwrot różnicy w cenie biletu, licząc od momentu obowiązywania ulgi.

Utworzono środa, 27 marca 2024 13:14:44