Dlaczego po przyłożeniu karty kasownik wyświetla komunikat „Transakcja nieudana Płatność nie została zrealizowana”?

Transakcje w kasownikach znajdujących się w pojazdach są przetwarzane w trybie odroczonej autoryzacji i dobowej agregacji płatności. W przypadku, gdy ustawienia konfiguracyjne karty uniemożliwiają obsługę transakcji w modelu odroczonym, wówczas na ekranie kasownika zostanie zaprezentowany komunikat „Transakcja nieudana Płatność nie została zrealizowana”. W takim wypadku nie ma możliwości zakupu biletu przy pomocy wyżej wymienionej karty i konieczny jest kontakt z bankiem w celu wyjaśnienia sprawy.

Utworzono wtorek, 7 grudnia 2021 08:37:00