Dokonałem w trakcie dnia zakupów na kasownikach OPS. Dlaczego dostałem dopiero w nocy powiadomienie z banku o zakupie biletu?

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty za wszystkie zakupione bilety dokonane w ciągu jednego dnia przy użyciu danej karty.

Po godzinie 24, system OPS wysyła do banku polecenie obciążenia rachunku bankowego pasażera kwotą w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zakupionych biletów.

poniedziałek, 22 czerwca 2020 14:24:58