Elektroniczny proces reklamacyjny! Nowa funkcjonalość strony www.urbancard.pl

W celu ułatwienia realizacji procesu reklamacyjnego wprowadziliśmy nową funkcjonalność na stronie www.urbancard.pl/historia. Każdy pasażer może uzyskać skrócony numer Token dla swojej fizycznej Zbliżeniowej Karty Płatniczej i skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego.

Elektroniczny proces reklamacyjny!

W pierwszym kwartale 2021 roku strona www.urbancard.pl została wzbogacona o funkcjonalność umożliwiającą pasażerowi sprawdzenie historii biletów elektronicznych nabytych w Kasownikach z wykorzystaniem Zbliżeniowej Karty Płatniczej.
Teraz uruchomiliśmy kolejne udogodnienie dla naszych pasażerów.

W celu ułatwienia realizacji procesu reklamacyjnego wprowadziliśmy nową funkcjonalność na stronie www.urbancard.pl/historia. Każdy pasażer może uzyskać skrócony numer Token dla swojej fizycznej Zbliżeniowej Karty Płatniczej i skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego.
Przypomnijmy, że skrócony numer Token to bezpieczny identyfikator Twojej karty płatniczej w Systemie Urbancard. Numer ten jest niezbędny do weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwia przeprowadzenie procesu reklamacji w całości w formie elektronicznej. Nie będzie już konieczności osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta, jak dotychczas.

Jak skorzystać z nowej funkcji?

Na stronie głównej www.urbancard.pl dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Kliknięcie w niego przekierowuje na podstronę zawierającą pola, w których należy uzupełnić dane fizycznej karty płatniczej. W odpowiednich polach należy wprowadzić kolejno: pełny numer karty oraz datę jej ważności, na koniec wybierając przycisk „Zweryfikuj kartę”. Wprowadzone dane są przekazywane w bezpieczny sposób. Certyfikat SSL znajdujący się na stronie potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania wprowadzonych danych.

Poprawne zweryfikowanie karty płatniczej będzie skutkowało wyświetleniem na ekranie przycisku „Pobierz historię biletów nabytych w kasownikach”. Po przejściu na podstronę historii biletów, w górnej części zaprezentowany zostanie skrócony numer Token dla wprowadzonego numeru karty, który można wykorzystać w procesie reklamacyjnym. Natomiast w dolnej części strony znajduje się link do pobrania elektronicznego formularza reklamacyjnego.

Wszystko co zmieniamy, zmieniamy z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie naszych pasażerów!

 

  1. Strona główna www.urbancard.pl, na której widoczny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”

 

  1. Strona https://www.urbancard.pl/historia-biletow-nabytych-w-kasownikach.
    Należy wpisać dane fizycznej karty płatniczej (numer i data ważności). Następnie przycisnąć „Zweryfikuj kartę”.

 

  1. Okno potwierdzające poprawną weryfikację danych fizycznej karty płatniczej. Należy przycisnąć „Pobierz historię biletów nabytych w kasownikach”.

  1. Wyświetlenie tabeli zawierającej historię biletów zakupionych przy użyciu wprowadzonej karty płatniczej (historia obejmuje 120 dni). Wyświetlenie skróconego numeru Token dla wprowadzonej karty.

 

Utworzono piątek, 3 grudnia 2021 17:17:00