Gdzie znajdę numer TOKEN po wpisaniu danych z karty płatniczej ?

Wygenerowanie numeru TOKEN możliwe jest:
- poprzez przyłożenie karty do jednego z czytników znajdujących w jednym z Biur Obsługi Klienta.
- na stronie www.urbancard.pl w zakładce „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH” (dotyczy wyłącznie  historii biletów nabytych w kasownikach z wykorzystaniem fizycznej karty płatniczej). Każdy pasażer może uzyskać skrócony numer Token dla swojej fizycznej Zbliżeniowej Karty Płatniczej i skorzystać z elektronicznego formularza reklamacyjnego.

Utworzono wtorek, 14 grudnia 2021 02:26:41