Instrukcja dodania karty płatniczej do aplikacji mobilnej Urbancard

Jak dodać kartę płatniczą do aplikacji mobilnej Urbancard?

 

Jedną z dostępnych metod płatności za bilety komunikacji miejskiej w aplikacji Urbancard jest płatność dodaną do aplikacji kartą płatniczą. Aby dodać kartę w aplikacji Urbancard i skorzystać z płatności automatycznych należy postępować według poniższej instrukcji.

Proces dodania danych karty jest analogiczny w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych system operacyjny Android i IOS.

Instrukcja obsługi (krok po kroku): 

  1. Użytkownik po zalogowaniu do aplikacji, przechodzi do menu bocznego aplikacji i wybiera opcję „Ustawienia”.

    

 

       2.Użytkownik z poziomu rozwijanej listy ustawień wybiera opcję „Zarządzanie kartami”.

        3. Użytkownik wybiera przycisk „Dodaj kartę”.

 

 

    4. Użytkownik wpisuje ręcznie dane karty płatniczej lub korzysta z opcji zeskanowania numeru karty za pomocą aparatu urządzenia mobilnego.

   

     5. Użytkownik po wypełnieniu wszystkich danych wymaganych przez aplikację tj. pełnego numeru karty płatniczej, numeru CVV/CVC karty, daty ważności, danych osobowych tj. Imię, Nazwisko i adres e-mail, a także zaznaczenia „check-box” w celu akceptacji regulaminu sklepu i wyrażeniu zgody na obciążenie rachunku bankowego przypisanego do karty w celu realizacji transakcji zakupu biletów, wybiera przycisk „Zapisz kartę”.

 

 

    6. Aplikacja weryfikuje podane przez użytkownika dane. W trakcie tego procesu pojawi się informacja o trwającym procesie weryfikacji. Może to zająć kilka chwil.

 

 

    7. Zgodnie z wymaganiami agenta rozliczeniowego (DOTPAY) w celu autentykacji karty niezbędna jest realizacja przelewu uwierzytelniającego na kwotę 1,00 PLN. Środki zostaną zwrócone na konto pasażera w ciągu kilku dni roboczych.

 

   8. Na kolejnym ekranie aplikacji zostanie zaprezentowana informacja o pomyślenie zakończonym procesie dodania karty w aplikacji mobilnej Urbancard. Po wybraniu biletu w aplikacji i przejściu do etapu zapłaty za bilet wprowadzona karta będzie zapamiętana w aplikacji, dzięki czemu zakup biletu będzie znacznie szybszy.

 

 

poniedziałek, 29 marca 2021 08:12:00