Jak aktywować/ dezaktywować uwierzytelnienie dwuetapowe?

Usługę aktywować można poprzez wejście do zakładki „Twoje dane” używając panelu bocznego. Następnie po naciśnięciu w przycisk „Uwierzytelnienie dwuetapowe”, system przeniesie użytkownika do ekranu inicjalizującego usługę z przyciskiem „Aktywuj”. Po naciśnięciu „Aktywuj” system przekieruje użytkownika do okna akceptacji adresu e-mailowego. Po ponownym naciśnięciu „Aktywuj” usługa zostanie aktywowana. 

Usługę dezaktywować można poprzez wejście do zakładki „Twoje dane” używając panelu bocznego. Następnie po naciśnięciu w przycisk „Uwierzytelnienie dwuetapowe”, system przeniesie użytkownika do ekranu inicjalizującego usługę z przyciskiem „Wyłącz usługę”. Po naciśnięciu przycisku usługa zostaje wyłączona. 

Utworzono piątek, 8 grudnia 2023 12:23:00