Jak mogę zweryfikować historię zakupów biletów elektronicznych nabytych w kasownikach?

Na stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach  należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności. Po poprawnym wprowadzeniu numeru karty należy kliknąć w pole z datą ważności karty i wybrać poprawną datę z kalendarza, na koniec klikając w przycisk „Zweryfikuj kartę”.

Dodatkowo w październiku 2021 zmodyfikowaliśmy funkcję „Sprawdź bilet zakupiony w kasowniku”  dostępną w urządzeniach znajdujących się w pojazdach.
Pasażer może sprawdzić historię swoich biletów do 72 godzin od:

  • czasu nabycia biletu - dla biletów jednorazowych;
  • ukończenia terminu ważności - dla biletów czasowych.

Informacja o zakupionych biletach jednorazowych lub czasowych wyświetlana jest w każdym pojeździe, bez względu na to w którym zostały nabyte.
Prezentacja informacji o historii nabytych biletów do 3 dni pozwala w łatwy sposób sprawdzić, jakie bilety kupowałeś/ kupowałaś w ostatnim czasie.

Utworzono wtorek, 14 grudnia 2021 02:41:14