Jak mogę zweryfikować historię zakupów biletów elektronicznych nabytych w kasownikach?

Na stronie głównej Portalu URBANCARD dostępny jest przycisk „HISTORIA BILETÓW NABYTYCH W KASOWNIKACH”. Po jego kliknięciu pojawi się okno zawierające pola do wprowadzenia danych karty. W odpowiednich polach  należy wprowadzić kolejno pełny numer karty oraz datę jej ważności. Po poprawnym wprowadzeniu numeru karty należy kliknąć w pole z datą ważności karty i wybrać poprawną datę z kalendarza, na koniec klikając w przycisk „Zweryfikuj kartę”.

Utworzono wtorek, 3 sierpnia 2021 14:51:57