Jak sprawdzić, w których pojazdach były kupowane bilety z wykorzystaniem karty płatniczej?

Aby sprawdzić historię zakupów biletów w kasownikach OPS należy udać się do jednego z biur obsługi klienta Urbancard, gdzie pracownik ma możliwość wygenerowania unikalnego identyfikatora karty (token) w systemie i sprawdzić na tej podstawie historię zakupów biletów.

piątek, 24 kwietnia 2020 08:24:00