Obciążenia za zakupione bilety następują w postaci zagregowanej (zsumowanej)

Obciążenia za zakupione bilety następują w postaci zagregowanej (zsumowanej)

To oznacza, że jeżeli kupiliście Państwo w ciągu jednego dnia np. 2 bilety za 3,00 zł każdy, to na Państwa koncie bankowym pojawi się jedno obciążenie na łączną kwotę 6,00 zł

poniedziałek, 30 listopada 2020 08:12:00