Obsługa pasażerów oraz zawieszanie terminów ważności biletów okresowych

W związku z dalszym stopniowym łagodzeniem obostrzeń mających na celu zapobieganiu epidemii COVID-19,  informujemy o wprowadzeniu kolejnych zmian w zasadach dotyczących obsługi pasażerów oraz „zawieszania” terminów ważności biletów okresowych.

Zawieszanie terminu ważności biletów:

  • Wszystkie bilety okresowe, które mają zawieszony termin ważności zostają odwieszone najpóźniej do 1 października br.
  • Pasażerowie mogą samodzielnie wskazać termin odwieszenia ważności swojego biletu (nie później niż do 30 września br.).
  • Począwszy od 1 października br. ważność wszystkich biletów, dla których pasażerowie nie skorzystali z powyższego prawa, zostanie automatycznie odwieszona.

Przypominamy, przywrócenie zawieszonego biletu można dokonać wyłącznie drogą mailową pod adresem bok@urbancard.pl

Sprawy związane ze zwrotem, anulowaniem biletów wymagają osobistej wizyty w BOK URBANCARD

Od 09.maja 2020 r.:

  • przywraca się pobieranie– na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu – opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% wartości zakupionego biletu,
  • cofa się, przyznane czasowo, prawo pasażerów do zawieszania terminu ważności biletów okresowych.

Obsługa pasażera

Umożliwia załatwienie drogą elektroniczną spraw związanych z ważnością biletu okresowego tylko osobom chorym na COVID-19 i/lub objętym kwarantanną z powodu epidemii.

Utworzono czwartek, 5 sierpnia 2021 15:34:14