Posiadasz bilet, nie korzystasz z komunikacji - info AKTUALIZACJA

NOWE ROZWIĄZANIE DLA OSÓB AKTUALNIE NIE KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ A MAJĄCYCH WAŻNE BILETY OKRESOWE

 

NOWE ROZWIĄZANIE DLA OSÓB AKTUALNIE NIE KORZYSTAJĄCYCH  Z KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ A MAJĄCYCH WAŻNE BILETY OKRESOWE 

obowiązuje w okresie 18.03.2020 - 08.05.2020

 

 

Wprowadzamy awaryjnie możliwość zawieszenia ważności biletu okresowego!

 

Pasażerowie, którzy zrezygnowali obecnie z podróży komunikacją publiczną mają nową możliwość - mogą zawiesić bilet okresowy. Wniosek w tej sprawie zainteresowani wysyłają drogą elektroniczną na adres bok@urbancard.pl

ZAWIESZENIE BILETU ZE WZGLĘDU NA OGŁOSZONĄ EPIDEMIĘ JEST MOŻLIWE JEDYNIE JEDNORAZOWO

 

Obecnie mamy więc dwa rozwiązania w sytuacji rezygnacji z korzystania z komunikacji publicznej:

anulowanie lub zawieszenie biletu.

 

Anulowanie:

Pasażer może zgłosić chęć anulowania biletu mailowo na adres bok@urbancard.pl. W zgłoszeniu konieczne jest podanie: numeru karty, imienia i nazwiska, rodzaju biletu, z którego chce zrezygnować. Pasażer otrzyma zwrot za niewykorzystaną część biletu na wskazany rachunek bankowy.

 

Zawieszenie biletu:

Pasażer będzie mógł zawiesić ważny bilet okresowy mailowo wysyłając zgłoszenie na adres bok@urbancard.pl. W zgłoszeniu konieczne jest podanie numeru karty. Karta jest blokowana w systemie. W celu odblokowania zawieszonego biletu, pasażer ponownie kontaktuje się z BOK (mailowo). Bilet jest przedłużany o ilość dni niewykorzystanych (dni niewykorzystane - to różnica dni pomiędzy datą zablokowania karty a datą ważności biletu z historii karty). Pasażerowie mają możliwość jednorazowego zawieszenia biletu. 

 

Odwieszenie (przywrócenie) biletu:

Przywrócenie zawieszonego biletu można dokonać wyłącznie drogą mailową pod adresem bok@urbancard.pl

Wydział Transportu

Wrocław, 18.03.2020 r.

Utworzono czwartek, 5 sierpnia 2021 14:55:24