Kasowniki biletowe - od 30.04.2020 zmiany w rozliczaniu transakcji

 

Uprzejmie informujemy, że od 30 kwietnia br. w kasownikach w pojazdach komunikacji miejskiej została wdrożona nowa wersja oprogramowania, która zmieniła sposób pobierania opłat z rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą.
Rachunek bankowy pasażera jest obciążany jednorazowo, kwotą stanowiącą łączną wartość wszystkich biletów zakupionych w danym dniu.

Obciążenie rachunku bankowego pasażera ww. kwotą może nastąpić w terminie do 30 dni od daty zakupu biletów.

Np. w dniu 8 czerwca pasażer zakupił w kasowniku jeden bilet jednorazowy w cenie 3,40 zł, a następnie w tym samym dniu podróżując innym pojazdem kupił w kasowniku w bilet 90-minutowy w cenie 6,00 zł. Jego rachunek bankowy zostanie jednorazowo obciążony kwotą 9,40 zł, w terminie do 30 dni od daty zakupu.

Utworzono czwartek, 5 sierpnia 2021 15:40:18