Ważna informacja: odwieszenie biletów okresowych zawieszonych pomiędzy 12 marca 2020 a 8 maja 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami podanymi 25 września 2020 r. na stronie www.urbancard.pl, automatyczne odwieszenie imiennych biletów okresowych zostało przesunięte na 1 stycznia 2021 r. 

W tym dniu wszystkie zawieszone bilety okresowe zostaną automatycznie odwieszone.

Zawieszone bilety możecie Państwo odwiesić przed 1 stycznia 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż mogą Państwo skorzystać z innego rozwiązania, tj.  w przypadku zawieszonego imiennego biletu okresowego, do 31 grudnia 2020 r. przysługuje Państwu możliwość anulowania biletu bez pobrania opłaty manipulacyjnej, tj. zwrot niewykorzystanej kwoty biletu.  Aby tego dokonać w tym samym dniu musicie Państwo odwiesić bilet a następnie go anulować.

Przypominamy, iż anulowania  można dokonać podczas osobistej wizyty w jednym z naszych Biur Obsługi Klienta. 

 

W celu anulowania zawieszonego biletu okresowego, w dniu zaplanowanej wizyty w Biurze Obsługi Klienta URBANCARD, należy uprzednio napisać do nas wiadomość e-mail na adres bok@urbancard.pl z prośbą o odwieszanie biletu (data anulowania biletu musi być tożsama z datą odwieszenia terminu ważności).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 71 34 11 200

 

"Administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław. Zawarte w korespondencji dane (w tym adres e-mail) przetwarzane będą w celu realizacji Państwa zlecenia lub udzielenia informacji a także w innych celach, związanych z obsługą karty miejskiej. Pozostałe informacje, w tym  o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych, administratorze danych, okresie przetwarzania danych, odbiorcach danych oraz o przysługujących Państwu prawach dostępne są w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie www: https://www.urbancard.pl/wniosek-o-wydanie-karty"

 

Z poważaniem,

Biuro Obsługi Klienta URBANCARD.

 

Utworzono czwartek, 5 sierpnia 2021 15:36:13