Wyjaśnienie interwencyjnego rozliczenia transakcji z okresu 01-10.05.2023

W wyniku błędu technicznego po stronie agenta rozliczeniowego, niektóre transakcje zakupu biletów zrealizowane w dniach 01-10.05.2023 r. nie zostały prawidłowo rozliczone.

Pomimo, że transakcje zostały wówczas zautoryzowane, a usługa przewozu zrealizowana, środki nie zostały pobrane z rachunku Pasażera.

W związku z tym, w dniu 20 maja 2024, agent rozliczeniowy przekaże w trybie reklamacyjnym żądanie uregulowania płatności do banku Pasażera. Co istotne działanie agenta rozliczeniowego jest zgodne z regulacjami organizacji płatniczych.

Należy również podkreślić, że zaistniała sytuacja była całkowicie niezależna od działania Systemu URBANCARD (proces przetworzenia transakcji w systemie zadziałał prawidłowo i terminowo).

Utworzono czwartek, 16 maja 2024 15:11:00