Zawieszenie ważności biletów - aktualizacja 25.09.2020

Z uwagi na przedłużający się stan epidemii wprowadzone są następujące zmiany:

 

1.Wprowadza się zmianę daty automatycznego odwieszenia terminu ważności biletów zakupionych w ramach systemu URBANCARD, a zawieszonych z powodu epidemii COVID-19.

Dotychczasowy automatyczny termin odwieszenia zostaje zmieniony z 01 października br. na 01 stycznia 2021 r.

 

2.przywraca się pasażerom prawo zwolnienia z opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% wartości zakupionego biletu( 11 ust.$ Regulaminu zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu), którzy w okresie do 31. grudnia br. anulują zawieszone bilety.

 

3.Przyznaje się pasażerom – którzy wystąpią z wnioskiem – prawo do zwrotu opłaty manipulacyjnej pobranej z powodu anulowania biletu w okresie od 05.2020 do dnia 26.09.2020

Prawo przysługuje tylko tym pasażerom, którzy zwracali bilety zawieszone z powodu COVID-19 (data anulowania biletu tożsama z datą odwieszenia terminu ważności)

 

4.Podtrzymuje się prawo pasażerów do samodzielnego wskazania terminu rozpoczęcia ważności swojego zawieszonego biletu (rozpoczęcie ważności nie później niż 31.12.2020)

Począwszy od 01 stycznia 2021 r. ważność wszystkich biletów, dla których pasażerowie nie skorzystali z powyższego prawa, zostaje automatycznie odwieszona.

 

Wszelkie wyjątki od powyższych zasad wymagają indywidualnego rozpatrzenia sprawy

 

Wydział Transportu Urzędu Miasta

WTR-O.272.1.16.2020.JM

Utworzono czwartek, 5 sierpnia 2021 15:38:28