Zwroty, anulowanie i zawieszenie ważności biletów - ważne informacje

zmiany od 09.05.2020

Zwroty, anulowanie i zawieszenie ważności biletów – ważne informacje zmiany od 09.05.2020

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania epidemii COVID-19, zmieniają się zasady anulacji i zawieszania terminu ważności biletów:

  • Sprawy związane ze zwrotem, anulowaniem biletów wymagają osobistej wizyty w BOK URBANCARD (w uzasadnionych przypadkach – np. pobyt na kwarantannie – dopuszcza się załatwienie sprawy drogą elektroniczną),
  • Od 09.maja 2020 r.:

              - przywraca się pobieranie – na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu zawierania umowy przewozu z wykorzystaniem URBANCARD w przewozach środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu – opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% wartości                            zakupionego biletu,

               - cofa się, przyznane czasowo, prawo pasażerów do zawieszania terminu ważności biletów okresowych.

Wszelkie wyjątki od powyższych zasad wymagają indywidualnego rozpatrzenia sprawy.

Przypominamy, przywrócenie zawieszonego biletu można dokonać wyłącznie drogą mailową pod adresem bok@urbancard.pl

Wydział Transportu, 05.05.2020

Utworzono czwartek, 5 sierpnia 2021 15:12:41