Aby w bezpieczny sposób sprawdzić historię biletów w Portalu URBANCARD rekomendujemy używać przeglądarek wyłącznie w wersji aktualnej, wspieranej przez system operacyjny twojego komputera lub urządzenia mobilnego.

Zalecane najpopularniejsze przeglądarki to:
Google Chrome w wersji od 90.x.x.x
Mozilla Firefox w wersji od 72.x.x.
Samsung Internet Browser w wersji od 9.x.x.x
Opera w wersji od 66.0.x.x  
Safari w wersji od 14.1
Edge w wersji od 90.x.x.x

Karta URBANCARD EP  służy jako identyfikator poświadczający nabycie przez Pasażera biletów okresowych, jak również umożliwia również kodowanie Elektronicznej Portmonetki i może być nośnikiem innych usług.  

Aby korzystać z URBANCARD EP należy zakupić elektroniczny bilet okresowy wrocławskiej komunikacji zbiorowej, który będzie przypisany do danej karty URBANCARD EP
lub zakodować na niej środki na Elektroniczną Portmonetkę.

Zakupu elektronicznego bilet okresowego, przypisanego do danej URBANCARD EP  dokonać można w Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i w sklepie internetowym www.urbancard.pl.

Bilet okresowy zakupiony w nowym sklepie www nie wymaga kodowania na karcie URBANCARD i URBANCARD EP. Zakodowania na karcie URBANCARD EP wymagają natomiast zakupione środki na Elektroniczną Portmonetkę. Zakupione w sklepie internetowym środki na Elektroniczną Portmonetkę można zakodować na Karcie URBANCARD EP w Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i Kasownikach Biletowych.

Elektroniczna Portmonetka pozwala na zakup biletów jednorazowych i czasowych bezpośrednio w nowych Kasownikach Biletowych, w pojazdach komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Kartę URBANCARD lub URBANCARD EP, do której przypisany został zakupiony bilet należy mieć przy sobie w czasie korzystania z przejazdów Wrocławską Komunikacją Zbiorową i okazywać do kontroli osobom uprawnionym do kontroli biletów.

Kliknij tutaj aby złożyć wniosek przez Internet

 

Za pierwszym razem użycia takiej karty w systemie, terminal biletowy dokona jej autoryzacji. Jednakże w przypadku, gdy system nie będzie w stanie obciążyć konta z powodu braku środków lub za niskiego poziomu limitów, karta zostanie wpisana na listę kart zablokowanych w systemie OPS. Każdorazowa następna próba użycia w systemie OPS karty wpisanej na listę kart zablokowanych będzie skutkowała odmową i brakiem autoryzacji. W momencie zbliżenia karty płatniczej do Kasownika Biletowego na ekranie wyświetli się informacja „Karta zastrzeżona. Proszę zgłosić się do Biura Obsługi Klienta”.

W takiej sytuacji pasażer powinien:

  1. Jak najszybciej uzupełnić środki na koncie bankowym powiązanym ze zbliżeniową karta płatniczą. System biletowy automatycznie ponowi zapytanie do banku wydawcy karty płatniczej o dostępność środków odpowiednio po 1., 14., 23. dobie dla kart Mastercard/Maestro, w  przypadku kart Visa - po 1. i 14. dobie od momentu zrealizowania transakcji w Kasowniku Biletowym, dla której wystąpiła odmowa z uwagi na brak środków.  W momencie skutecznego ściągnięcia zaległych środków, system biletowy automatycznie usunie kartę płatniczą z listy kart zastrzeżonych i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.
  2. Alternatywnie pasażer może się udać do jednego z 4 Biur Obsługi Klienta, zweryfikować jaki jest obecny stan zaległości w systemie biletowym z tytułu nieuregulowanych transakcji oraz opłacić transakcje. Operator BOK po uregulowaniu zaległości przez klienta dokona ręcznego odblokowania karty w systemie biletowym i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.

 

 

KASOWNIK

 

Bilet w kasowniku w pojeździe można kupić za pomocą karty URBANCARD EP (na Elektronicznej Portmonetce) lub karty płatniczej z funkcją zbliżeniową.

Elektroniczna Portmonetka na karcie URBANCARD EP przez zakupem biletu musi być doładowana środkami płatniczymi. Środki na URBANCARD EP można doładować w punktach sprzedaży URBANCARD (np. kioskach), w biletomatach lub przez Internet.

Za pomocą karty płatniczej lub karty URBANCARD EP można kupić w kasowniku bilety czasowe, jednorazowe i grupowe.

Jak kupić bilet?

  1. Wybierz na ekranie dotykowym kasownika bilet (lub bilety) który chcesz kupić poprzez naciśnięcie przycisku „+” obok wybranego biletu (na ekranie głównym są umieszczone cztery najbardziej popularne bilety – pozostałe bilety są dostępne po naciśnięciu przycisku „PEŁNA OFERTA BILETÓW”
  2. Po wybraniu biletu (lub biletów) naciśnij przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” i przyłóż kartę URBANCARD EP lub kartę płatniczą do czytnika kart znajdującego się bezpośrednio pod ekranem dotykowym kasownika
  3. Po zakupie biletu (lub biletów) kasownik wyświetla informację o akceptacji płatności.

UWAGA! Kasownik sprzedaje bilety wyłącznie w formie elektronicznej. Kasownik nie drukuje biletów ani potwierdzenia transakcji na papierze.

 

Film instruktażowy – jak kupić bilet za pomocą URBANCARD EP

 

Film instruktażowy – jak kupić bilet za pomocą karty płatniczej z funkcją zbliżeniową

 

Film instruktażowy – jak sprawdzić ważność biletu czasowego oraz jednorazowego

 

Film instruktażowy – jak sprawdzić ważność biletu okresowego

 

Instrukcja - opis elementów kasownika

 

Inne funkcje kasownika:

- skasowanie tradycyjnych biletów papierowych (zakupionych w punktach sprzedaży lub stacjonarnych automatach biletowych) 

 - sprawdzanie ważności biletu okresowego na kartach URBANCARD EP i URBANCARD

 - sprawdzanie stanu konta Elektronicznej Portmonetki

 - doładowanie Elektronicznej Portmonetki (po zakupie przez stronę www.urbancard.pl)

 

AUTOMAT

 

Instrukcja - opis elementów automatu

 

 

Kasowniki Biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do karty URBANCARD EP lub bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w Kasowniku Biletowym.  

Aby zakupić bilet w Kasowniku Biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN) lub URBANCARD EP.

Dodatkowo Kasowniki Biletowe umożliwiają:

  • sprawdzanie ważności biletu okresowego przypisanego w Systemie Centralnym do karty URBANCARD EP i URBANCARD,
  • sprawdzanie stanu konta Elektronicznej Portmonetki,
  • zakodowanie na karcie URBANCARD EP środków EP zakupionych na stronie www.urbancard.pl.

 

Karta URBANCARD jest to karta zbliżeniowa w standardzie Mifare. Od maja 2010 URBANCARD jest nośnikiem biletów okresowych uprawniających do przejazdów Wrocławską Komunikacją Zbiorową. Karta URBANCARD to m.in. możliwość odtworzenia biletu w przypadku kradzieży lub zagubienia karty, powszechna dostępność Punktów Sprzedaży biletów elektronicznych, łatwość i wygoda w posługiwaniu się kartą.

Karta URBANCARD EP to nowoczesny i wielofunkcyjny nośnik usług i produktów elektronicznych w standardzie Mifare Desfire. Karta URBANCARD EP  poza funkcją biletu okresowego posiada funkcję Elektronicznej Portmonetki. Elektroniczna Portmonetka to rozwiązanie pozwalające na przechowywanie środków finansowych zapisywanych na URBANCARD EP pod postacią punktów (gdzie 1 punkt = 0,01 zł).  Elektroniczna Portmonetka pozwala na zakup biletów jednorazowych i czasowych bezpośrednio w nowych Kasownikach Biletowych, w pojazdach komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Elektroniczną Portmonetkę można doładować w stacjonarnych Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i na stronie www.urbancard.pl

Co istotne nowy system będzie akceptował dotychczasowe karty URBANCARD, ale nie będzie na nich funkcjonalności Elektronicznej Portmonetki.

Okazanie kontrolerowi bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w Kasowniku Biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w Systemie Centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do Kasownika Biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w Systemie Centralnym. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.

 

Informację o dacie ważności zakupionego biletu przypisanego do URBANCARD EP można znaleźć na potwierdzeniach zakupu biletu wydawanych przez sprzedawców lub drukowanych w stacjonarnych Automatach Biletowych. Ważność biletu można również sprawdzić u kontrolerów biletowych, w Kasownikach Biletowych,  stacjonarnych Automatach Biletowych, u sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży biletów lub po zalogowaniu się na stronie internetowej www.urbancard.pl

 

Integralnym elementem aplikacji jest PLANER PODRÓŻY, który umożliwia zaplanowanie podróży Komunikacją Miejską we Wrocławiu, ale także piechotą, rowerem, czy autem. Zaplanowana trasa wyświetlana jest na mapie, pod którą prezentowane są wskazówki dojazdu obejmujące czas dojścia do przystanku, czas i miejsce ewentualnych przesiadek, dojście z przystanku końcowego do wskazanej lokalizacji. Informacje dotyczące czasu przejazdu i przesiadek generowane są na podstawie aktualnego rozkładu jazdy.

Jeżeli użytkownik ma już zaplanowaną podróż, a interesuje go tylko aktualny rozkład jazdy, aplikacja umożliwia wyświetlenie rozkładu jazdy dla wskazanej linii. W tym celu należy wybrać opcję ZOBACZ ROZKŁAD, dostępną w ramach PLANERA PODRÓŻY.