Zmiany w zasadach korzystania z pociągów na terenie Wrocławia

Od 1 lipca 2021 r. w pociągach POLREGIO i Kolei Dolnośląskich nie są honorowane bilety czasowe i okresowe na URBANCARD oraz ulgi przysługujące w komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. w pociągach POLREGIO  i Kolei Dolnośląskich nie są honorowane bilety czasowe i okresowe na URBANCARD oraz ulgi przysługujące w komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Mogą Państwo korzystać z pociągów na podstawie biletów i ulg obowiązujących w pociągach POLREGIO Sp. z o.o. i Kolei Dolnośląskich S.A.

Od 1 września 2021 r. dla pasażerów łączących przejazdy komunikacją miejską z przejazdami kolejowymi w taryfie biletowej pojawi się nowy bilet za 1 zł - „Nasz Wrocław Kolej".

 

Bilet „Nasz Wrocław Kolej”  (w cenie 1 zł bilet normalny, 0,50 zł ulgowy) jest biletem imiennym miesięcznym, uprawniającym wskazaną na bilecie osobę posiadającą aktywny status w programie „Nasz Wrocław” (osoby zamieszkałe we Wrocławiu, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu),  do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii.

Zakupić go można posiadając miesięczny imienny odcinkowy bilet kolejowy, który spełnia łącznie wszystkie określone poniżej warunki:

1. uprawnia do przejazdu w obie strony (tam i z powrotem);

2. wystawiony jest dla odcinka, dla którego punktem początkowym i końcowym jest stacja lub przystanek kolejowy zawierający w swojej nazwie „Wrocław” bądź przystanek kolejowy „Iwiny”;

3. zakupiony jest w kolejowej taryfie podstawowej (normalnej) lub taryfie RAZEM:

- normalny lub,

- z ulgą ustawową – w przypadku posiadania jednocześnie prawa do korzystania z biletów ulgowych w komunikacji miejskiej Wrocławia, wraz z dokumentem potwierdzającym tę ulgę;

4. cena biletu lub cena bez ulgi ustawowej nie jest niższa niż 104 zł

5. jest w formie papierowej-zakupiony w kasie kolejowej, automacie biletowym przewoźnika kolejowego lub u obsługi pociągu.


W związku z wyżej wymienioną zmianą, istnieje możliwość zwrotu biletu okresowego, zakupionego przed 1 lipca 2021 r., bez pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej.  

W momencie rezygnacji z biletu, zwrócona zostanie Państwu równowartość niewykorzystanych dni ważności biletu.

Zwrotu mogą Państwo dokonać zdalnie poprzez uzupełnienie oraz odesłanie wniosku znajdującego się na stronie -
https://www.urbancard.pl/jak-zg%C5%82osi%C4%87-zwrot-biletu-okresowego

lub przez osobiste stawiennictwo z kartą URBANCARD oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość w jednym z naszych biur.

Biura Obsługi Klienta URBANCARD znajdują się w lokalizacjach:

•            ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, godziny otwarcia: pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00, sob.: w godz. 9.00 - 14.00

•            ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, godziny otwarcia:pn - pt: w godz. 8.00 – 18.00

•            ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, godziny otwarcia: pn -pt: w godz. 8.00 – 18.00


Utworzono czwartek, 2 września 2021 11:05:27